امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۱۵

خدمات کشاورزی آریا

خدمات کشاورزی آریا توزیع گننده و تامین کننده رایزر های گالوانیزه در اندازه و سایزه های مختلف ، تولید کننده سوپاپ .سرشیلنگ.صافی و... فلزی ، توزیع و نمایندگی ابپاش های پلیمری ترکیه ای و کلیه اتصالات سطحی ، توزیع کننده شیرگازی های پلیمری ، پخش انواع فیلتر دیسکی .

محصولات و خدمات

پروفایل شرکت

مشخصات کلی

خدمات کشاورزی آریا

  • تولید کننده
  • شرکت خصوصی
  • فروشگاه و نمایندگی
  • توزیع کننده
  • تامین کننده
  • مهندس ، مشاور ، مجری
  • کارشناس ، کارمند ، دانشجو

آریا

خدمات کشاورزی آریا ، تولید کننده رایزر های گالوانیزه در اندازه و سایزه های مختلف ، تولید کننده سوپاپ ، سرشیلنگ.صافی و... فلزی ، توزیع و نمایندگی ابپاش های پلیمری ترکیه ای و کلیه اتصالات سطحی ، توزیع کننده شیرگازی های پلیمری/خدمات کشاورزی آریا ، تولید کننده رایزر های گالوانیزه در اندازه و سایزه های مختلف ، تولید کننده سوپاپ .سرشیلنگ.صافی و... فلزی ، توزیع و نمایندگی ابپاش های پلیمری ترکیه ای و کلیه اتصالات سطحی ، توزیع کننده شیرگازی های پلیمری ، پخش انواع فیلتر دیسکی

کردستان ، سقز ، جنب بانک کشاورزی

کمتر از 5 نفر

بازرگانی و تجارت
  • ایران